Slik fjerner du oljerfyren

Gå til hovedinnhold Gå til meny

Inspirasjon og råd

Slik fjerner du oljefyren

Innen 01.01.2020 vil det ikke lenger være lov å fyre med oljefyr, og bytter du den ut i år 2018 kan du få doblet støtte fra Enova på opptil 20.000 kroner for å fjerne den. Men hvordan går du frem for å fjerne oljefyren?

Når det skal gjøres, er det flere ting du bør vite om. Blant annet er det viktig at du forholder deg til profesjonelle aktører. Oljebrenneren som sitter på oljefyren og oljetanken skal saneres på riktig måte, da det er en svært forurensende væske man håndterer. Det finnes alltid restolje i oljetanker, og om dette lekker ut vil det skade området rundt tanken. Fyringsolje lukter voldsomt, og om dette trekker ned i grunnen rundt for eksempel en kjeller kan konsekvensen blir kostbar.

Prosessen med å fjerne oljefyr

Når du skal bytte ut oljefyren og fjerne -tanken, må du som kunde først finne frem mest mulig informasjon om oljetanken. Informasjon om tankens alder, størrelse på tanken, materiale (glassfiber, stål, osv.) og siste tilstandskontroll er nyttig informasjon for de som skal sanere tanken.

Etter du har funnet all nødvendig informasjon, kontakter du et firma som kan fjerne den for deg og avtaler befaring og pris. De finner tanken, tømmer den og graver den opp om det er behov i din kommune. I noen kommuner er det ikke krav til å grave opp tanken, men den må fortsett renses og tettes igjen. Tanken får da utstedt et gassfri-sertifikat, og kan leveres/saneres til nærmeste avfallsstasjon. Videre fyller firmaet igjen hullet og topper med matjord, slik at du kan så plen etter det. Etter tanken er sanert og levert til avfallsstasjon, skal du rapportere til kommunen og søke støtte hos Enova for arbeidet som er utført.

Dette koster det å bytte ut oljefyren

Prisen for å bytte ut oljefyren vil variere en del, da tilgang til oljetanken er noe avgjørende. Normalt pleier rensing av oljetank å koste mellom 5.000-8.000 kroner, mens fjerning av oljefyren normalt pleier å ligge på rundt 10.000 kroner. Etter oljetanken er renset og har fått gassfri-sertifikat, kan du grave den opp selv, eller med hjelp av et gravefirma dersom din kommune krever at tanken fjernes.

Normalt pleier rensing av oljetank å koste mellom 5.000-8.000 kroner

Enklere fjerning i nye boliger

I nyere boliger som er bygd før 2010 (Fra og med TEK10 -Teknisk forskrift 2010 – var det ikke lov til å installere varmeanlegg med fossilt brensel som varmekilde), brukte man ofte oljetanker av glassfiber. De blir ikke spist opp av kondensvann, som ståltanker har en tendens til å bli. Derfor er arbeidet med sanering av disse nyere tankene ofte enklere.