Hva betyr Sentral Godkjenning?

Gå til hovedinnhold Gå til meny

Inspirasjon og råd

Hva betyr Sentral Godkjenning?

rørleggertang.jpg

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for rørleggerforetak. Rørleggerforetak som er sentralt godkjent kan dokumentere at de har riktig fagkompetanse og erfaring ut fra de tjenestene de tilbyr, kvalitetssikringsrutiner og at de betaler skatt og avgifter.

godkjent-for-ansvarsrett.jpg

Sentral godkjenning er et verktøy for alle foretak som skal stå ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Godkjenning utstedes fra Direktoratet for Byggekvalitet. Foretak som søker sentral godkjenning, må dokumentere faglig ledelses-kompetanse, og opplyse om foretakets organisering og styringssystem. En systematisk styring av foretaket gjennom et egenkontrollsystem skal sette det i stand til selv å kunne bekrefte at arbeidet er utført riktig og hindre gjentakelse av feil. Det er viktig å merke seg at det styringssystemet som kreves etter godkjenningsforskrift kommer i tillegg til arbeidsmiljølovens krav til internkontrollsystem.

Dersom et foretak har sentral godkjenning, skal kommunen normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildelingen av eventuell ansvarsrett. Kommunen skal ved behandlingen av byggesøknaden som utgangspunkt nøye seg med å vurdere om den sentrale godkjenningen er i overensstemmelse med det aktuelle prosjekt. Foretak som har sentral godkjenning slipper dermed å dokumentere faglig ledelseskvalifikasjoner i hver enkelt byggesak. Det gir raskere behandling lokalt. Satsene for byggesaksgebyret er jevnt over lavere for de foretakene som har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning må fornyes etter tre år (mens lokal godkjenning bare har samme varighet som tillatelsen til tiltaket), og krever dokumentasjon på at foretaket fortsatt tilfredsstiller vilkår for godkjenning.

Sentral godkjenning for rørlegger;

  • Gjøre det lettere for foretakene å utvikle integrerte egenkontrollsystemer
  • Lette søknadsprosedyren for foretakene ved at de slipper å dokumentere kvalifikasjonene ved søknad om byggetillatelse
  • Føre til enklere søknadsbehandling i kommunene
  • Skape forutberegnelighet og oversikt i markedet gjennom registrering i et åpent register
  • Bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene
  • Sørge for likebehandling av søknader om ansvarsrett

Finn din lokale Comfort-rørlegger her