Rørleggerbegrepene du bør vite hva betyr | Comfort

Gå til hovedinnhold Gå til meny
Vi leverer store og små rørleggertjenester - Comfort, det tryggeste valget!

Inspirasjon og råd

Rørleggerbegrepene du bør vite hva betyr

Verktøy og rørdeler

Det er ikke alltid like lett å forstå fagspråket til rørleggere. Her forklarer vi hva de ulike uttrykkene betyr.

A

Akkumulatortank: 

En tank som blir brukt til å lagre energi fra forskjellige energikilder. Som for eksempel varmepumpe, solvarme, damp, eller varmt vann.

Anodestav: 

Finnes i for eksempel varmtvannsberedere for å unngå at stålet angripes/korroderes av saltholdig og oksygenfattig vann. Anoden gjør at saltene angriper anodestaven i stedet for stålet i tanken. Det er samme prinsipp som med sink-anoder på båtmotorer, som beskytter båtens metalldeler mot korrosjon, som for eksempel rust. Anodestaven blir overtid mindre, og bør skiftes ut, hvor lang tid dette tar avhenger av vannkvalitet.

Ansatsnippel: 

En rørdel som brukes til å skjøte rør, og er som en muffe (metallhylster – forklaring lenger ned). Forskjellen på en muffe og en ansatsnippel er at muffen har innvendige gjenger, mens en ansatsnipper har utvendige gjenger.

B

Blandebatteri: 

En vannkran som blander kaldt og varmt vann til ønsket temperatur, som brukes til både vasker og dusj. 

Blandeventil: 

Blandeventilen sitter på varmtvannsberederen, og kan justeres slik at den blander varmt og kaldt vann til den temperaturen du ønsker ut fra berederen. Minimum vanntemp bør være 60c, da slipper man groing av legionellabakterien, de dør på 55c

Bærejern: 

En festebrakett som blir brukt til å støtte servanter som skal henges på vegg.

C

CeramicPlus: 

En overflatebehandling som forbedrer porselenets naturlige hygieniske egenskaper, og som gjør det både fettavvisende og vannavvisende. Overflatebehandlingen blir også brukt på fliser.

D

Dusjhjørne: 

En dusjløsning med dusjvegger i herdet glass, som monteres rett på veggen i et hjørne på baderommet. Et dusjhjørne har ikke dusjbunn slik dusjkabinetter har, og har blandebatteriet montert på veggen. Her kan du lese mer om dusjhjørne.

Dusjkabinett: 

En enkel og sikker dusjløsning med fire vegger og dusjbunn. Blandebatteriet er montert på en av bakveggene på dusjkabinettet. Her kan du lese mer om dusjkabinett.

Dusjvegg: 

En dusjløsning som monteres rett på vegg, og som i likhet med dusjhjørne ikke har dusjbunn. Har du ikke plass til et helt dusjhjørne, er en enkel dusjvegg ut i rommet en god løsning. 

E

Ejektorpumpe: 

En pumpe som senkes ned i et borehull for å få opp vann. Vannet i borehullet presses gjennom en dyse, som er et traktorformet rør, slik at vannet rundt dysen presses opp ved hjelp av vannstrålen fra dysen.

Ekspansjonskar: 

Når vannet i et rørsystem blir oppvarmet, utvider det seg og det oppstår et trykk. Et ekspansjonskar tar opp dette trykket og holder det stabilt.

El-kassett: 

En el-kassett kobles sammen med en sentralvarmekjele, som for eksempel fyres med olje eller gass. El-kassett brukes når strøm er rimeligste alternative energikilde, eller som ekstra varme i et varmepumpeanlegg.

F

Flottør: 

Begrepet kan ha mange funksjoner i ulike bransjer, men vi snakker gjerne om flottør i forbindelse med sisterner eller toaletter. En flottør måler vannivået, og åpner eller stenger ventilen for vann.

FPL: 

En type klemringskobling som brukes til forskjellige tilkoblinger til vannrørene.

G

Gråvann:

Gråvann er avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin (fra både kjøkken, bad og vaskerom). 

H

Hovedstoppekran: 

En hovedstoppekran lar deg som navnet tilsier stoppe vannet. Kranen sitter på vannrøret i boligen, som sitter nærmest der vannledningen kommer inn i boligen. Som regel finner du denne i kjelleren eller i et teknisk rom. Hovedstoppekranen bør stenges før du for eksempel drar på ferie, for å unngå vannlekkasje.

Hydroforanlegg: 

Hydroforanlegg kalles også trykkøkningsanlegg. Det er et vannforsyningssystem som bidrar til å øke vanntrykket og til å holde trykket på et noenlunde stabilt nivå. Hydroforanlegg brukes ofte i forbindelse med spredt bebyggelse, hvor vannkilden ikke ligger høyt nok til å skaffe nødvendig trykk. Da kan flere husstander gå sammen om et felles hydroforanlegg.

I

Individuell ansvarsforsikring:

De fleste rørleggerbedrifter har individuell ansvarsforsikring, som i prinsippet skal dekke eventuelle skader og reklamasjoner som en rørlegger påfører andre i sitt daglige arbeid.

Infiltrasjonsanlegg:

Et renseanlegg for gråvann (forklaring lenger opp). I anlegget renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser, der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser.

Innbyggingssisterne: 

Vannbeholderen i en vegghengt toalettløsning, som når du har et vegghengt toalett. Sisternen er ikke synlig, fordi den er bygd inn i veggkonstruksjonen.

K

Kapillar: 

Et annet begrep for kobberrør brukt i lodding. Lodding er en metode som blir brukt for å binde sammen ulike metalldeler, ved hjelp av et fyllmetall med lavt smeltepunkt.

Klemringskobling: 

Små messingkoblinger med en liten ring som automatisk klemmer fast rundt kobberrøret når mutteren på koblingen skrus til.

Kombikjele: 

En fyrkjele som kan brukes sammen med flere energikilder, som ved, strøm og olje. En kombikjele brukes til vannbåren varme, som en slags radiator, og passer der det er liten plass. Overflaten består av ribber og avgir konveksjonsvarme – som er når luft varmes opp samtidig som den stiger mellom to flater. Kald luft trekkes inn under ovnen, varmes opp og samler seg under taket, hvor den gradvis trykkes ned i et varmt «lag».

Kuleventil: 

En ventil på et vannrør, med en kule med hull i. Når kulen dreies med hullet i rørenes retning, åpnes ventilen. En kuleventil sin funksjon er å stenge av rør for forbruksvann eller radiatorer, og brukes også ved vedlikehold eller sesongavstengning av rør.

L

Lensepumpe: 

En lensepumpe brukes til å fjerne vann fra uønsket område, eller til å holde den vannstanden man ønsker.

M

Magnetventil:

En ventil som stenger vanntilførselen elektronisk, og som ofte brukes på automatiske vannstoppere. Da gir føleren beskjed til magnetventilen om at den må stenge. Ventilen står åpen når den har spenning, men stenges av når spenningen blir brutt.

Membran:

Membran er enkelt forklart fuktisolering, eller en vanntett hinne, som legges bak/under flisene på baderommet. Membran er det som avgjør om baderommet er tett eller ikke, og hindrer vanngjennomtrenging fra baderommet og inn i bygningskonstruksjonene. Av membran kan du blant annet velge mellom smøremembran og banemembran. 

Les også: Derfor skyldes de fleste vannlekkasjer feil i membranen

Mesterbrev: 

Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et mesterfag, og har nok praksis. Mester er en beskyttet tittel, som krever at du har mesterbrev. En rørlegger med mesterbrev har studert sanitærteknikk, økonomi og ledelse, markedsføring, lover og vedtak, avtaler og overenskomster. Har du svennebrev og to års praksis som rørlegger, kan du gjennomføre mesterprøven og få mesterbrev, og dermed bli rørleggermester. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring frem til fag- eller svenneprøve. 

Minikjøkken: 

Små kompakte enheter med kjøleskap, kjøkkenvask og kokeplater i ett. Et minikjøkken har ofte bare 1-1,2 meter bredde, og passer fint på hytta eller på en hybel.

Muffe: 

Et annet begrep for metallhylster, som er et kort rørstykke med gjenger (rillen du ofte finner på en skrue, mutter, rør og lignende). En muffe brukes for å binde sammen og skjøte to andre rør med gjenger.

O

Oppløftventil: 

En ventil med hendel, som er festet på baksiden av for eksempel en servantkran. Ventilen er koblet til avløpet, slik at du skal kunne åpne og stenge bunnventilen i vasken.

P

PE-rør: 

Plastrør i polyetylen, som kan brukes til drikke/varmtvann. Rørene blir ofte brukt som vannforsyning utendørs. 

PEL-rør: 

Plastrør på kveil, og ikke sveisbar. Rørene brukes ofte som provisorisk vannforsyning.

Pellets: 

Pellets er biobrensel – et naturprodukt som kan brukes til oppvarming av boligen. Pellets brukes i alt fra små ovner i stuen til større fyringsanlegg i eneboliger og industri/næringsbygg. For fyring i pelletsovner i vanlige hus, er det mest vanlig å få levert pellets i småsekker på 12 eller 16 kilo, eller i storsekker på 1000 kilo.

Pelletskjele: 

En fyrkjele beregnet for pellets, som brukes i forbindelse med fyringsanlegg og vannbåren varme i gulv eller radiator. 

PEX-rør:

PEX-rør er laget av polyetylen (en type plast) og brukes til vannrør. Det er det innerste av rørene i det vi kaller rør-i-rør, som er det rørsystemet som blir brukt innendørs, og er godkjent for vannskadesikre løsninger. 

Plan- og bygningsloven: 

Den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge. I utgangspunktet gjelder den for alle typer virksomheter og byggeprosjekter, men der er unntak for noen praktiske viktige tiltak, som offentlige veianlegg, vannkraftanlegg, anlegg for produksjon av elektrisk energi, etc. Plan- og bygningsloven fra 27. juni 2008 erstatter den tidligere plan- og bygningsloven fra 1985, og gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.

P-lås: 

Toalett med p-lås har avløp rett bakover. Du får også toalett med skjult p-lås. Låsen kalles også universallås, fordi den kan gjøres om til S-lås på et senere tidspunkt.

PP-rør: 

Plastrør og deler til avløp, som fås i mange dimensjoner. Rørene brukes for det meste til innvendige avløpssystemer.

PRK: 

En plastrørskopling uten løse deler, som brukes til enkel sammenføying.

Q

Quick-release: 

Begrepet for avtakbart toalettsete, som gjør rengjøringen av toalettet enklere, siden du kan løfte det av under rengjøring.

R

Rør-i-rør: 

Et rørsystem hvor hovedrøret går inn i et annet rør. Rørsystemet fungerer slik at der lekkasjevann ledes bort fra der lekkasjen har skjedd, og ut i sluket eller en detektor som stenger vannet. 

S

Shuntventil: 

En ventil som brukes i forbindelse med en fyrkjele, for å blande riktig mengde varmt og kaldt vann ut i systemet. Ventilen kobles sammen med en termostat.

Sikkerhetsventil:

En ventil som for eksempel sitter på en varmtvannsbereder og andre installasjoner med trykktank, for å forhindre at noe sprenger. Trykket øker når temperaturen øker, og når trykket blir for stort, så løses sikkerhetsventilen ut. Da får du en kontrollert tapping i stedet for en eksplosjon. Når trykket er redusert igjen, stenger ventilen seg automatisk. Sikkerhetsventilen skal alltid monteres i rom med sluk.

Sirkulasjonspumpe:

En pumpe som sirkulerer vannet i røropplegget, for å holde en jevn temperatur i hele anlegget. Sirkulasjonspumpen pumper altså varmt vann frem til husets radiatorer og gulvvarme.

Sisterne:

Toalettets vanntank, som tømmes for vann når du trekker ned toalettet. Da går vannet ned i toalettet og renner så videre til avløpet. Har du skjult sisterne er den i plast, men har du synlig sisterne er den i porselen.

S-lås: 

Toalett med s-lås har avløp rett nedover. Du får også toalett med skjult s-lås. Da omslutter porselenet hele bakstykket, og skjuler dermed vannlåsen.

Soft-close: 

Et toalettsete med myk og sakte lukking. Det reduserer blant annet faren for klemskader.

Sprinkleranlegg: 

Et brannslukningssystem som ofte er påkrevd i bygninger. Et sprinkleranlegg består av rørsystemer som bringer vannet til sprinklerhoder, som er strategisk plassert rundt om i bygget. Sprinklerne reagerer mens brannen ennå er i en tidlig fase, og det er kun den sprinkleren som utsettes for varme fra en brann som utløses.

Steamdusj: 

Dusj med dampfunksjon, men som også ofte har andre effekter som massasje, takdusj, steam med timer, blåtann og temperaturjustering.

Støttehylse: 

En hylse som settes inn i et kobberrør ved skjøting eller tilkobling, som brukes for å forhindre at røret misdannes i koblingen. Skjer det, kan det føre til lekkasje.

T

Termostat:

En føler som kan brukes i flere sammenhenger, som å regulere varmen i et rom og varmen i vannrørene. Termostat finner du i dusjbatterier, beredere, varmekabler, vannbåren varme og radiatorer. 

Ters:

En tetning i enden på et avløpsrør.

T-rør:

Et rør formet som bokstaven T med entilkobling på tre kanter.

U

Union: 

En rørskjøt med mulighet for demontering. Skjøten består av tre deler, en på hver rør-ende og en mutter som drar disse sammen.

UV-anlegg: 

Et vannrensesystem som med UV-stråler dreper mikrobiologisk vekster som bakteria, alger og sopp i vann, ved å nedbryte mikroorganismenes DNA.

V

VA: 

Forkortelse for «vann og avløp».

Vannlås: 

En vannlås er en konstruksjon som brukes i sluk og avløp, for å hindre at kloakkglass og lukt trenger opp fra rørsystemet. Avløpsrøret utformes som en liggende S, det vil si at den har en bue på røret, slik at det hele tiden er fylt av vann. 

Varmegjenvinning: 

Dette er når varmen i luften trekkes ut av boligen din og blåses inn igjen via en varmeveksler. En varmeveksler bruker den varme innendørsluften til å varme opp friskluft utenfra, før den slippes inn i boligen.

Varmepumpe: 

Vannbåren energiløsning som henter energi fra luft/vann/jord, og distribuerer dette til radiatoranlegg og varmt forbruksvann.

Les også: Bytt ut oljefyren med varmepumpe

Varmeveksler: 

Varmeoverføring fra et rørsystem til et annet. En varmeveksler brukes ofte for å dele systemer som inneholder glykol mot systemer som ikke inneholder glykol.

Vippeventil: 

En ventil i servanten som gjør at du enkelt kan åpne og lukke for vannet.

VVS: 

En bransjeforkortelse for varme, ventilasjon og sanitær.

Våtromsnormen:

Byggebransjens våtromsnorm, BVN, viser hvordan du følger byggereglene. Kravene gjelder i utgangspunktet alle arbeider i eller i tilknytning til våtrom, uavhengig av søknadsplikt. 

Våtromsplater: 

Plater med membran i seg, så du slipper å legge dette når du skal pusse opp baderommet. Én plate dekker over et stort område, og tar færre timer enn det tar å legge fliser.

0 Klikk & hent kr 0,00