Fra 2020 trer forbudet med fyring av fossilt brensel inn

Gå til hovedinnhold Gå til meny

Inspirasjon og råd

Fra 2020 trer forbudet med fyring av fossilt brensel inn

Fra 2020 trer forbudet med fyring av fossilt brensel inn

Det siste årene har mange tusen nordmenn byttet ut oljefyr med varmepumpe eller annen fornybar energi – og fått økonomisk støtte. Mange norske boliger varmes opp ved hjelp av oljekjel og fyringsolje. Denne måten å varme opp boliger på gir et svært høyt utslipp av CO2 i tillegg til dårlig luftkvalitet i boligen. Regjeringen har derfor vedtatt at fyring med fossilt brensel skal fases ut innen år 2020.

Regjeringen jobber kontinuerlig med å redusere vårt totale CO2-utslipp og har vedtatt at bruken av oljefyring skal fases ut innen 2020. Som et ledd i dette arbeidet vil Enova gi tilskudd til de husholdninger som skifter ut oljekjelen med en fornybar energikilde.I 2018 vil du blandt annet kunne få dobbel støtte for fjerning av oljefyren.

Utfasing av oljefyr
Virkningsgraden i mange eldre oljefyrer er for dårlig, og for mange er det også store utgifter tilknyttet vedlikehold. Noen av punktene som må gjennomgås er dyser, oljetrykk, feiing, lufttilførsel, innjustering brenner, og kontroll av oljetank.

En fornybar energiløsning, som varmepumpe eller solfanger krever svært lite vedlikehold og gir en jevn og god varme over lang tid. Nye energiløsninger kan også bidra til at du får lavere totale kostnader på oppvarming av boligen.

Oljekjeler blir ofte ødelagt på vinteren. Det er da både vanskeligere og dyrere dersom du ønsker å bytte til for eksempel en væske/vann varmepumpe. Dette på grunn av etablering av borehull osv.. Bytte av varmeløsning bør derfor gjennomføres før vinteren kommer for en enklere og rimeligere gjennomføring.

Vannbåren varme og energibehov
Du trenger ikke å bytte ut vannbåren varme når du fjerner oljefyren. En god løsning kan være å erstatte oljekjelen med en el-kassett, væske/vann varmepumpe eller en luft/vann varmepumpe som energikilde. Da kan varmen fortsatt distribueres via det eksisterende vannbårne varmesystemet i boligen.

Mange oljefyranlegg er overdimensjonert i forhold til hva behovet i boligen er. Det er viktig at en får vurdert husstandens reelle behov for oppvarming når en skal kartlegge hvilken varmeløsning som skal brukes. Våre rørleggere legger til grunn en rekke spesifiserte opplysninger rundt din bolig og ditt behov, og vil dermed kunne gi deg en varmeløsning basert på ditt reelle effektbehov og mål om økonomisk besparelse.

Sjekkliste før utskiftning
 • Finn frem følgende om oljetanken:
  - Hvilken type oljetank har du?
  - Hvor gammel er oljetanken?
  - Dato for siste kontroll?
  - Hvor ligger tanken nedgravet?
 • Sjekk med kommunen hvor du skal melde fra om at oljefyren ikke lenger er i bruk
 • Få informasjon om hvem som eventuelt kan fjerne den for deg
 • Hvis du fjerner oljetanken selv – undersøk med kommunen hvor avfallet kan leveres
*Sjekkliste fra Enova. Bildet er av NIBE varmepumpe.