Forbud mot fyring av fossilt brensel

Gå til hovedinnhold Gå til meny

Inspirasjon og råd

Fra 2020 er det ikke lov å bruke oljefyr til oppvarming

Fra og med 01.01.2020 er det forbud mot å fyre med fossilt brensel - altså forbud mot å fyre med fossil olje. Hvis du idag har en oljefyr hjemme betyr dette at du må finne alternative oppvarmingskilder før 2020. Forbudet kommer av den enkle grunn at olje ikke er særlig miljøvennlig og i tillegg en kostbar oppvarmingskilde.

Hvis du idag har en oljefyr hjemme betyr dette at du må finne alternative oppvarmingskilder før 2020.

For hver liter fyringsolje man bruker, slippes det ut ca 2,7 kilo CO2. Om man da bruker 2500 liter olje pr år, slipper man ut over 6,5 tonn CO2. Til sammenligning slipper en nyere personbil ut ca 2-2,5 tonn CO2 i året.

 Hovedhensikten til regjeringen er å redusere klimagassutslippene, og med 60.000-80.000 oljefyrer og om lag 70.000 parafinkaminer i bruk i dag, vil klimagassutslippene reduseres betraktelig.

Har du oljefyr i dag så varmer du trolig opp boligen din med hjelp av et vannbårent varmesystem og radiatorer. Når du da fjerner oljefyren, kan du enten sette inn noe som varmer opp vannet med strøm, som man senere kan bygge videre på eller sette inn en varmepumpe fra første dag. Med støtte fra Enova så vil nedbetalingstiden være på ca 6 år.

Går du for å varme opp vannet med strøm, kan det være fint å vite at de er en midlertidig løsning, som per dags dato også vil være rimeligere enn olje. Dette fordi virkningsgraden på strøm er 1, mens virkningsgraden på en oljefyr ligger på alt mellom 0,65-0,85. Grunnen til dette er at en del av energien forsvinner opp i pipa når man fyrer med olje.

Summa sumarum: Ikke kast ut det vannbårne varmesystemet, det kan gi mange muligheter i fremtiden.

 For å komme i gang med den store utskiftingen, gir Enova en støtte på 20.000 kroner til å fjerne eller bygge om oljefyren i 2018, sammenlignet med 10.000 kroner i 2017. Det kan du lese mer om her: link til artikkel om Enova-støtten