5 gode råd når du skal pusse opp badet

Art  900Ask25.jpg
Det å pusse opp badet kan være en av de største investeringene vi gjør i en bolig, og det er lurt å være klar over en del ting før man går i gang med prosessen.

Pusse opp bad billig- unngå at budsjettet sprekker

Å pusse opp badet kan bety alt fra et ny dusjkabinett til full ombygging med flytting av sluk og vannrør. Skal du gjøre større endringer er det lurt å ha tenkt igjennom noen ting før en setter i gang. Vi har samlet våre beste tips til deg som skal pusse opp baderommet. Vårt aller viktigste råd er å lage en helhetlig plan før du setter i gang med arbeidet. Endringer underveis er den viktigste grunnen til at budsjetter og tidsplaner sprekker. Ved å følge disse fem punktene før du setter i gang har du god oversikt over prosjektet og hvilket resultat du ønsker deg.


1. Dokumenter rommet med mål

I første fase er det svært hensiktsmessig å skaffe til veie en målsatt tegning av baderommet som bør vise vannrør, soilrør, vinduer og dører. Tegn også gjerne inn rommene rundt badet, med merking av bærevegger, slik at du lettere kan vurdere en utvidelse av baderoms-arealet hvis du ønsker bedre plass.

På en slik oversiktstegning får du tydelige rammer å forholde deg til, samt at den som skal tegne det nye badet har godt grunnlag å basere løsningsforslaget på. Det er kostbart og tidkrevende å flytte avløp, og det kan i de fleste tilfeller unngås med god planlegging. Det er lurt å tegne inn rommene rundt badet, med merking av bærevegger, for å kunne vurdere om det er muligheter or å utvide baderoms- arealet dersom man ønsker det.

Test ulike løsninger basert på egne rommål med vårt tegneprogram for bad.

2. Avklar teknisk standard

Badets utseende sier dessverre lite om badets tekniske standard. Mangelfulle membraner, problemer med sluk og overganger til disse bør avdekkes før man starter arbeidet med oppussingen. Det at du ikke tidligere har opplevd lekkasjer kan være vel og bra, men er ikke en garanti for at badet oppfyller tekniske krav.

De nyeste tekniske forskriftene må overholdes ved endringer på et bad. Selv om ønsket ditt i utgangspunktet var å oppgradere badet med nye fliser og moderne produkter bør du vurdere en befaring med rørlegger som kan avdekke om det er behov for mer omfattende utbedringsarbeid.

3. Hva ønsker du deg?

Ofte ligger det praktiske utfordringer bak et behov for oppussing av badet, som for eksempel å få plass til en vaskemaskin eller en dobbel servant på badet. Det er lett å bli revet med av inspirasjon og trender, men tenk også godt igjennom hva som er viktigst for deg og spør oss om gode løsninger. Vi pusser opp mange bad i året og har god oversikt over nyheter og anbefalte produkter til baderommet.

Få mer inspirasjon

4. Hverdag uten bad

Har du tenkt på hvor lenge dere kan klare dere uten tilgang til badet? Dersom du har tilgang på annet bad i boligen er det lite dramatisk, men har du kun ett bad bør du tenke gjennom hvorvidt dere må flytte ut under oppussingen eller om du har en nabo som kan redde deg i perioden. Mange produkter har leveringstid og det er derfor lurt å bestille baderomsproduktene i god tid slik at man unngår unødvendige forsinkelser i prosjektet.

5. Prosjektledelse

Når man renoverer et bad er det ofte flere fagpersoner involvert gjennom prosjektet; rørlegger, flislegger, murer, snekker, elektriker etc. Velg en partner som kan koordinere prosjektet mellom de ulike involverte for å oppnå en sømløs prosess og et arbeid som går så hurtig og smidig som mulig. Du er selv ansvarlig for å koordinere tjenestene dersom du handler dem uavhengig av hverandre og dette kan koste deg dyrt dersom du ikke har erfaring med lignende prosjekt. Comfort tilbyr prosjektledelse fra A-Å og sørger for dokumentasjonen du trenger ved overlevering.

Våre butikker kan laste opp den påbegynte tegningen og hjelpe deg helt i mål.

Ta kontakt med oss for et tilbud.