Hvorfor installere lekkasjestopper?

Publisert oktober 2015Tags KampanjeDel Facebook, Twitter
Om ulykken først er ute sørger lekkasjestoppere for å begrense omfanget.

Ifølge vannskadestatistikk fra forsikringsselskapene oppstår hele 20% av vannskadene i hjemmet i tilknytning til løse vanninstallasjoner som vaskemaskin, oppvaskmaskin, bereder, kaffemaskin, kjøleskap og lignende. Ettersom disse installasjonene ofte er montert på steder uten membran og sluk kan skadeomfanget blir stort ved lekkasje dersom den ikke oppdages raskt.


Installasjon med flere trådløse fuktfølere for varsling og avstenging av vanntilførselen. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

Comforts rørleggere har lang erfaring med montering av lekkasjestoppere og kartlegging av boligens behov for vannsikring.

Begrenser skadeomfanget
En lekkasjestopper hindrer ikke lekkasjer i å oppstå, men vil automatisk stoppe vanntilførselen ved registrering av lekkasje, avgi et lydsignal, og dermed begrense skadeomfanget ved at den forhindrer store mengder vann i å lekke ut. Dette kan spare deg for et betydelig arbeid i etterkant av en skade, og for store summer.

AquaSafe TM Høiax
Lekkasjestopper AquaSafeTM fra Høiax

En lekkasjestopper består vanligvis av lekkasjedetektor, styreenhet og stengeventil. Lekkasjedetektoren er som regel en fuktføler utformet som en kabel eller en punktsensor, som legges ut langs gulvet, for eksempel i kjøkkenbenk. Registrerer den fukt i et av punktene vil styreenheten motta et signal fra lekkasjedetektoren for deretter å lukke stengeventilen. Stengeventilen som vanligvis er en magnetventil, skal stenge vanntilførselen til skadestedet ved eventuell lekkasje og du må selv fysisk åpne den igjen for å få vanntilførsel.

Penger å spare
Lekkasjestopper er påbudt i alle nye boliger, melder SINTEF Byggforsk. Installerer du lekkasjestopper i en eldre bolig kan det gi deg en gunstigere forsikringspremie. Kontakt ditt forsikringsselskap etter installasjon.

Krav til vanninstallasjon
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) krever at vanninstallasjoner skal utføres slik at lekkasjer forhindres i størst mulig grad. Eventuelle lekkasjer skal enkelt kunne oppdages og ikke føre til skade på andre installasjoner eller bygningsdeler. Plasseres installasjonene i rom uten sluk, må de sikres mot lekkasje.I 2015 ble det presisert i veiledningen til TEK10 at for skjulte vannrør ivaretas kravet ved å montere rør-i-rør-system. For installasjoner som oppvaskmaskin, kjøleskap med vanntilkobling, kaffemaskiner og lignende oppfylles kravet ved å montere lekkasjestopper. Det skal også monteres lekkasjestopper under klosettsisterner og innbyggingsarmaturer når disse er skjult inne i bygningskonstruksjonen. Kravet om lekkasjestopper gjelder kun ved nye installeringer. Lekkasjestoppere anbefales montert av fagpersoner.

Vi hjelper deg gjerne!
Comforts rørleggere har lang erfaring med montering av lekkasjestoppere. Kontakt din lokale forhandler for montering og hjelp til å kartlegge boligens vannsikringsbehov.

Les også: Unngå vannlekkasje og tett avløp

Kilde: VVS Aktuelt og Sintef Byggforsk.