Gassvarsler på hytta

Publisert oktober 2016Tags KampanjeDel Facebook, Twitter
Gass er en effektiv energikilde mye brukt i norske hytter. Men en varm og trygg hytte krever vedlikehold. Når sjekket du gassutstyret på hytta sist?

Har gassutstyret stått ubrukt over en lengre periode er det viktig at det sjekkes før det tas i bruk. Det er også viktig at monteringen av utstyret gjøres riktig. Gjennom små forbedringer og enkle grep kan du sikre deg og familien mot faremomenter.

6 tips for trygg montering og bruk av gassprodukter på hytta;

1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft. Den sikreste måten å oppbevare propan på er i et galvanisert skap for gassflasker.

2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist. Batteridrevet CO-varsler kan benyttes i hytter uten strøm.

Tips! Installer gassalarm- den varsler deg om lekkasje lenge før den begynner å bli farlig.

4. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.

5. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. Gass

6. Studer montering- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk.


Spør din nærmeste Comfort-rørlegger dersom det er noe du er i tvil om.