Slik fungerer vannbåren gulvvarme

Oppvarming av bolig
Roth vannbåren gulvvarme - Comfort.gif
Vannbåren varme er sentralvarmesystemer som bruker vann for å varme opp boligen, enten gjennom radiatorer eller gjennom gulvet.

Gunstig og effektivt

Et vannbårent system er gunstig da det kan varmes opp av flere ulike energikilder- dermed kan en velge den som til en hver tid er mest hensiktsmessig. Fordi temperaturen på vannet ved vannbåren gulvvarme er lav, vil klimavennlige varmekilder som solfanger eller varmepumpe være mer effektive.

Jevn varme i rommet

Med vannbåren gulvvarme kan du senke romtemperaturen og likevel oppnå bedre komfort. Når en varmer opp rommet nedenfra til en romtemperatur på 20 grader, vil det føles som 22 grader. Dette vil si at du kan sette gulvvarmen på 2-3 grader lavere enn på en radiator, og du vil kunne spare både energi og penger med denne type varmeløsning. Du er behagelig varm på bena enten du går på parkett, stein, fliser eller belegg siden løsningen gir deg en jevn, behagelig varme som fyller hele rommet – fra gulv til tak! Jevn temperatur i hele rommet gir økt komfort- ikke minst for små barn som oppholder seg mye på gulvet. Gulvvarme hindrer også transport av støv, sikrer et godt inneklima og anbefales av Norges Astma og Allergiforbund.

Fleksible løsninger – i både nye og eksisterende bygg

Vannbåren gulvvarme gir frihet til å innrede rommene som du vil, uten å måtte ta hensyn til panelovner og radiatorer. Varmeløsningen kan legges i alle typer gulv. Installerer du vannbåren gulvvarme på allerede eksisterende grunnflate, trenger ikke det nye gulvet å bygge mer enn 2,5 cm i høyden. Dette innebærer at du ikke trenger å flytte dører eller terskler.


Styringssystem

Det finnes flere systemer for å styre den vannbårne gulvvarmen. Et alternativ er trådløs styring og regulering av varmen. Du kan velge temperatur for hvert enkelt rom og skreddersy gulvvarmen etter bruk og behov i de forskjellige delene av huset. Med Arjonfloor®, vannbåren gulvvarme, fra Armaturjonsson står du fritt til å velge varmekilde, og du kan i tillegg søke støtte fra Enova gjennom Enovatilskuddet dersom du kombinerer omleggingen med en fornybar energikilde.

Hvordan kan Comfort hjelpe deg?

Comfort leverer gulvvarme sammen med jord-, berg- og sjøvarmeanlegg, og varmepumper. Vi har erfarne rørleggere som styrer hele prosjektet fra kartlegging av tiltak, til installasjon av anlegg og oppfølging/drift i samråd med deg. Ta gjerne kontakt med oss for en befaring slik at vi kan vurdere ulike energitiltak i din bolig.